– Hele 1,5 millioner, fordelt over tre år med generell støtte, gir Teatret Vårt en viktig forutsigbarhet. En slik avtale har mye å si og er med på å gi oss trygghet. Da kan vi også bruke tid og krefter på å fornye oss, noe som bare gjør oss enda bedre, sier direktør Knut Lidvard Høgseth.

– Det er en naturlig videreføring av en felles forståelse og godt samarbeid gjennom mange år, som bygger på et felles verdigrunnlag, sier banksjef for næringslivsmarkedet Linda Strømmen.

Både Strømmen og kollega Joachim Flataker, som er banksjef for privatmarkedet, fremhever videre bredden i teatertilbudet i regionen vår og Teatret Vårt sin evne til å engasjere og skape gode opplevelser for alle, uansett alder og bakgrunn.