Byggearbeidet i Posthuskrysset og Keiser Wilhelms gate fortsetter, og både krysset og store deler av gata vil være stengt en stund til.

Flere gater skal oppgraderes i forbindelse med bygginga av det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum. Ved å dele opp arbeidet, har man klart å beholde parkeringsplassene i Keiser Wilhelms gate lengre enn man opprinnelig hadde planlagt, men denne uka blir de fjerna, går det fram av ei pressemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Krysset og Korsegata åpner i april

Den første delen av prosjektet, Korsegata, er snart ferdig, og andre fase av arbeidet starta i midten av november. I april vil Posthuskrysset bli åpna for trafikk igjen, og man vil da kunne kjøre fra krysset og inn i Korsegata.

Hele prosjektet er en del av kollektivsatsinga i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetida mellom Hessa og Moa. I tilleg skal gatene bli triveligere og bedre lagt til rette for folk og folkeliv enn det er i dag, heter det videre i pressemeldinga.