– Jeg ser fram til å komme tilbake i personalledersporet, og bli en del av den dyktige gjengen som er ved Nordre Sunnmøre politistasjon. Jeg skal bidra til å føre videre det gode arbeidet som allerede blir utført der, samtidig som jeg skal legge til rette for videre utvikling slik at vi kan holde fram med å styrke kvaliteten på de tjenestene vi skal levere til publikum, eksterne aktører og internt i egen organisasjon, sier Grande.

De siste åra har Grande vært HMS-leder for politidistriktet, men hun har hatt en variert politibakgrunn. Hun har mellom annet vært innom både etterforsking, ordenstjeneste, instruktør i politioperative disipliner og operasjonssentral. Hun var lensmann ved Ørskog lensmannskontor fram til kontoret ble sammenslått med Haram lensmannskontor til dagens Nordre Sunnmøre politistasjon. I tillegg har hun også vært seksjonsleder for vakt og beredskap i Ålesund i perioden 2016 - 2021.

Renate Grande tiltrer i stillinga etter nærere avtale.