Trafikksikkerhetsdemonstrasjonen fokuserte på blindsonene til lastebiler og andre store anleggskjøretøy. Statens vegvesen hadde fått med seg representanter fra Vasto Anlegg, samt en av deres lastebiler, for å få en realistisk og visuell representasjon av blindsonene til kjøretøyet, som de også hadde markert med hvit spray på bakken.

– Vi ønsker å demonstrere blindsonene til en lastebil og hvor farlig det kan være å bevege seg rundt en lastebil. For mange kan det være fort gjort å tro at lastebilsjåføren ser deg, men han har store områder der han ikke kan se. Vi gjør dette for å vise det for barna og skape en bevissthet hos dem på det slik at vi kan større trafikksikkerhet på anleggene våre, sier Kåre Rolandsen i Statens vegvesen.

Kåre Rolandsen fra Statens vegvesen gav elevene ved Åse skole en grundig opplæring i trafikksikkerhet rundt store kjøretøy. Foto: Kristian Moe

– Få øyekontakt med sjåføren

Akkurat i området ved Åse og Lerstad foregår det mye gravearbeid med store anleggskjøretøy i forbindelse med diverse bypakkeprosjekt. Derfor hadde Statens vegvesen trafikksikkerhetsopplæring på Åse skole i dag og på Lerstad skole forrige uke.

I løpet av demonstrasjonen snakket Rolandsen om blindsone, hva det er og ga gode tips til hvordan barna kunne gjøre seg synlige for lastebilsjåfører. Deretter ble elevene plassert innenfor de oppmerkede blindsonene for å vise hvor stort område sjåføren ikke kan se.

– Vi ønsket å vise barna og gi dem et inntrykk av hvor mange barn som faktisk kan befinne seg i en blindsone på samme tidspunkt, sier Rolandsen.

Hva er de beste tipsene man kan gi til barna for at de skal være godt synlige for lastebilsjåfører?

– Hovedbudskapet vårt er at barna må passe seg og prøve å få øyekontakt med sjåføren. Dersom man får det har man sett hverandre og da er man for så vidt trygg. Søk kontakt med sjåføren! Det er en god grunnregel å ha når man beveger seg i nærheten av store kjøretøy og generelt når man er ute i trafikken, fastslår Kåre Rolandsen.

Elevene var ivrige og stilte mange gode spørsmål til Kåre Rolandsen. Foto: Kristian Moe
Foto: Kristian Moe

Positiv rektor

Rektor ved Åse skole, Vigdis Rønning, var svært positiv til at Statens vegvesen tok seg tid til å informere elevene om viktigheten av trafikksikkerhet rundt store kjøretøy.

– Det er mye graving i nærheten her, så det er veldig positivt og viktig at barna får slik informasjon. Det er nok mange som ikke tenker over hvor store bilene er og hvor vanskelig det er for dem som jobber med dette å passe på alt og alle. Derfor er dette veldig viktig, og spesielt bra at informasjonen formidles av personer som jobber med trafikk og store kjøretøy, sier hun.

Elevene fulgte nøye med og tok til seg all informasjonen som ble gitt av Statens vegvesen. Foto: Kristian Moe

Opplysende for elevene

Også for elevene var trafikksikkerhetsopplæringen fra Statens vegvesen en positiv opplevelse og en viktig vekker. 7.-klassingene Florian og Jon hadde begge hørt om blindsone før, men tok med seg ny og viktig lærdom fra demonstrasjonen.

– Jeg hadde ingen anelse om at blindsonen var så stor. Før trodde jeg at den bare var rett foran lastebilen, men nå har jeg lært at den er mye større enn jeg trodde, sier Florian.

– Ja, det var veldig overraskende at vi måtte stå nesten tre meter unna før sjåføren kunne se oss, og at to klassetrinn kunne få plass i blindsonene, tilføyer Jon.

Begge 7.-klassingene tok også til seg tipsene fra Statens vegvesen og vet nå hva de skal gjøre dersom de befinner seg på et anleggsområde, eller i nærheten av en lastebil.

– Selv om vi visste hva en blindsone var, hadde vi aldri tenkt over det om vi hadde gått i nærheten av en lastebil. Men nå kommer vi til å gjøre det, og vet at det er viktig å få øyekontakt med sjåføren og vise at vi er der. Og så er det lurt å vente til lastebilen har stoppet og være helt sikker på at sjåføren har sett oss før vi går ut i veien eller rett foran lastebilen, er konklusjonen fra Florian og Jon.