«Stedet» er Frelsesarmeens rusfrie møte- og aktivitetsplass – eller «kom-og-bidra-sted» som enhetsleder Erika Lynn Solli uttrykker det.

– Målet med Stedet er at man skal få flere rusfrie timer i fellesskap, og man skal støtte hverandre og bidra til vekst. Mens Varmestua også er for personer som er i aktiv rus, må man være rusfri mens man er på Stedet. Dessuten skal man helst bidra litt selv også, forklarer Erika.

For tida har Stedet fire ulike aktivitetsgrupper: kunst-, syssel-, gatefotball- og turgruppe. I tillegg følges de enkelte opp både individuelt og i grupper. Erika antar at rundt 30-40 personer bruker Stedet jevnlig, men enda flere bruker det av og til. I løpet av fjoråret var det godt og vel 100 ulike mennesker som var innom Stedet en eller flere ganger.

Mange tilbud i sentrum

Nå er Stedet på flyttefot, og i løpet av måneden skal det være på plass i Spjelkavik, i lokala der ungdomsklubben Vibes tidligere holdt til.

– Vi har vært veldig fornøyde med lokaliteten her i Keiser Wilhelms gate, men det har etter hvert blitt ganske mange ulike aktivitetstilbud for brukergruppen vår i sentrum. Samtidig er det svært få tilbud i Spjelkavik-/Moa-området, der veldig mange bor. Dessuten er det nært kollektivknutepunktet og flere behandlingsinstitusjoner, som vi har god kontakt med. Da det ble klart at vi kunne få leie de tidligere Vibes-lokala, bestemte vi oss derfor for å flytte. Vi håper med det at vi skal nå ut til enda flere, forteller enhetslederen.

Musikk og sykling

I Spjelkavik får de også betydelig mer plass, noe som gir muligheter til å drive med flere aktiviteter. Blant anna vil det bli mulighet til å drive med musikk og sykling, noe som har vært etterspurt.

– Frelsesarmeen har et nasjonalt konsept som kalles «Pedalkraft» og som har noen regionale samlinger i sommerhalvåret. Om vinteren sykler vi inne på rulle. Da kobler vi oss opp mot appen Zwift, der vi kan bruke avatarer til å snakke med og se venner som også sykler, forteller Erika.

I de nye lokala vil Stedet også bli en base for arbeidsforberedende tiltak.

Gatefotball

Gatefotballaget har for øvrig nylig fått ny trener, Magne Kvalø. Han opplyser at det for tida er 10-15 aktive spillere, men at de håper å få med flere:

– Nylig meldte vi oss på bedriftsserien, og det har skapt større interesse. Spillerne liker at det blir stilt litt krav og forventninger til dem, sier han.

I bedriftsserien spilles det sjuerfotball, mens den tradisjonelle gatefotballen som Frelsesarmeen tilbyr, er tre mot tre i en ballbinge. Et stort ønske er at de etter hvert skal kunne få sin egen binge, slik at de kan få mer regelmessige treningstider.

Fellesskap

– Det viktigste med Stedet er fellesskapet. Vi spiser måltider sammen, støtter hverandre og oppmuntrer hverandre, poengterer Erika Lynn Solli.