Det private selskapet Ecura Bo og Habilitering AS er en del av helse- og omsorgskonsernet Ecura. Ecura ble stifta i Trondheim i 2016 og starta med å kjøpe opp Mestrings- og Læringssenteret. Siden har en rekke private helse- og omsorgsvirksomheter blitt oppkjøpt og blitt en del av selskapet. Det mest kjente er nok behandlingssenteret Cangsenter.

Ecura har gradvis vokst seg ut over Trøndelag, og Ecura Bo og Habilitering AS – Møre har lenge vært til stede nord for Romsdalsfjorden. I februar begynte de så smått en satsing også på sørsida av fjorden, og nå holder selskapet på å opprette en egen avdeling i Ålesund.

– Vi leiter etter et passende kontorlokale for administrativt personale og har søkt etter flere ansatte. Først og fremst er vi ute etter helsepersonell med treårig høyere utdannelse, altså sykepleier, vernepleiere og lignende, men vi tar også inn omsorgsarbeidere og ufaglærte med god og relevant erfaring .I første omgang er det snakk om seks til ti personer, opplyser Espen Holand Jakobsen, som er avdelingsleder for Ecura Bo og Habilitering – Møre.

Jakobsen forteller at Ecura generelt tilbyr et bredt spekter av helse- og omsorgstjenester, men at det her i regionen foreløpig primært vil bli tjenester innen bo og habilitering, og da først og fremst retta mot mennesker med sammensatte bistandsbehov. For det meste dreier det seg om bistand i hjemmet.

I hovedsak er det kommunene som kjøper tjenestene fra Ecura Bo og Habilitering, og Jakobsen opplyser at de har fått kontrakter med flere kommuner her i regionen.