Mange har køyrd feil på Flemsøya/Skuløya når dei skal vidare på Nordøyvegen. For å hjelpe dei, har nokre bygdefolk teke initiativ til å lage og setje opp heimelaga skilt som viser rett veg.

– Merkinga har vore for dårleg, og det har ført til at mange har køyrt rett fram ved Flem skule i staden for å ta ned til høgre når dei skal vidare nordover. Dei heimelaga skilta har løyst problemet for mange. Rett nok manglar det ein «t» i namnet Fjørtofta, men vi treng ikkje bruke raudpennen for det, skriv Atle G. Eliassen i ein e-post.