Samtlige medlemmer- og tidligere presidenter var invitert med følge. Likeså møtte presidenter fra Haram, Sula, Ålesund Øst og Ålesund Rotary. Samtlige invitert med følge. Innkommende Distriktsguvernør Lidun Hareide ble også invitert. Hele 76 medlemmer og gjester fylte bordene.

Store bidragsytere til lokalsamfunnet

Spjelkavik Rotary er en aktiv klubb og spesielt kjent gjennom matutdeling under høytider, «grytepassere» for Frelsesarmeen, Natterravner og ikke minst flere prosjekter ved bygging av turstier på begge sider av Emblemsfjellet i dag populært kalt «Rotarystien». Klubben har bidratt med i overkant av en halv million kroner og over 2000 dugnadstimer til disse turstiene. Prosjektene omhandler gangveier i treverk fra Røssevollvatnet og med steinsetting av stien videre til Høgkubben.

Påtroppende distrikts guvernør holdt et innlegg om hennes positive oppfatning av klubben og hvor imponerende hun synes klubben har arbeidet sammen med lokale hjelpeorganisasjoner. Og ikke minst berømmer hun alt dugnads-arbeid og pengebidrag gjennom alle tiltakene kubben støtter i nærmiljøet.

Her overrakte Arnold Rørstad – nåværende Assisterende Guvernør og medlem i klubben, en velfortjent Paul Harris Fellow til en svær overrasket og overveldet Lars Gunnar. Foto: Rotary

Flere nye utmerkelser

Under jubileet ble Lars Gunnar Nesseth hedret med en Paul Harris Fellow for sin innsats gjennom mange år i Rotary. Utmerkelsen er høythengende i Rotary Internasjonal. På slutten av 80-tallet var han charterpresident i distriktets første Rotaract klubb, Sula og Ålesund Rotaract. Han ble også Distriktspresident for daværende Rotary-distrikt 2280.

Lars Gunnar har vært samfunnsengasjert og opptatt av trafikk-sikkerhet ved å få realisert et nytt Veibustkryss ved E39 på indre Sula som endelig ser ut til å bli realisert. Lars Gunnar har gründet bedrifter både i inn- og utland.

Nye medlemmer i klubben

Tore Fiskerstrand og Arne Oseberg ble tatt opp som nye medlemmer under festen. To flotte bidrag til klubben. Klubben tok opp to nye medlemmer under den formelle delen av programmet. Her fikk Tore Fiskerstrand og Arne Oseberg utdelt nålen på jakkeslaget som et bevis på medlemskap i klubben og verdens største organisasjon, Rorary Internasjonal med 1,22 millioner medlemmer fordelt over 33 000 klubber i over 200 land.

Tore Fiskerstrand og Arne Oseberg sammen President Frode Torset. Foto: Rotary