Aalesund historielag arrangerer byvandring bak fjellet søndag 5. mai. Vandringa starter ved gamle Rollonbana og går via «Siemen» (offisielt Siemkleiva) og opp til Aksla stadion. Underveis blir det flere stopp der vi får historiske tilbakeblikk ved Arne Knutsen, opplyser lederen for historielaget, Malvin Dalhus.

– Første stopp blir ved barndomshjemmet til dikteren Hartvig Kiran, i slutten av Sorenskriver Bulls gate. Deretter blir det en stopp ved kapellet bak fjellet, før vi går videre opp til Breidablikk, ei åpning i skogen like ovenfor og bortom gravstedet. Så fortsetter vi bort til og opp «Siemen», råsa som går fra Borgernes veg og opp til Aksla stadion, og som Aksla vel nylig har rusta opp. Til slutt ender vi opp ved stadion-inngangspartiet som Aksla vel restaurerte i samarbeid med Narve Hoff og elever ved Borgund videregående skole, forteller han.

På hvert stopp legges det opp til at vandrerne kan fortelle sine egne historier fra det aktuelle stedet.

– Vi er opptatt av at folk flest skal slippe til når vi arrangerer slike vandringer, for det er mange som kan mye mer om forskjellige steder enn vi i historielaget kan, poengterer Malvin Dalhus.

Malvin Dalhus er leder for Aalesund Historielag. Foto: Kåre-Stig Nøstdal (arkivfoto)

Byvandringa denne gang skjer i samarbeid med Aksla vel, som altså er dugnadsgjengen som står bak den imponerende rehabiliteringa av «Siemen». Ifølge Aksla vel-leder Arnstein Eide ble råsa bygd for over 100 år siden for at arbeidere fra Volsdalen og Klipra, som var relativt folkerike områder på nordsida av Aksla, skulle kunne komme seg på jobb i den store fiskebua som ble kalt Siem-bua. Seinere, opplyser Dalhus, ble den også brukt av arbeiderne ved smelteverket som ble bygd opp på Flatholmen, og som var i drift fram til 1965.

Hele tre og et halvt år brukte dugnadsgjengen i Aksla vel på jobben med «Siemen», fram til prosjektet ble fullført sist høst med et rekkverk i den bratteste delen av råsa.

Arnstein Eide er leder for Aksla vel. Foto: Kenneth Kamp (arkivfoto)

– Da vi starta var stien nesten helt forsvunnet: Den hadde i stor grad blitt forandra til et elveløp, og det var helt gjengrodd. Vi brukte mye tid på planlegging, og det var klart at det kom til å bli kostbart, men takka være entusiastiske bidragsytere bestemte vi oss for å gå i gang, forteller Arnstein Eide.

Han forteller at de valgte å starte med graving både oven- og nedenfra. De oppdaga da at for å få en gravemaskin fram til «Siemen» på nedsida, måtte de også oppgradere Borgernes veg fram til starten av kleiva. De måtte dessuten lage et nytt løp for vannet som rant nedover, og det viste seg at terrenget var så bratt at de var nødt til å bruke helikopter for å få inn alle de tonna med sand, grus og pukk som de trengte. Dette ble så båret videre i bøtter – eller som dugnadssjefen selv formulerer det: bøtte for bøtte, meter for meter.

– Jobben med «Siemen» er nok noe av det heftigste vi har gjort, konkluderer Arnstein Eide.

Dugnadsgjengen i Aksla vel under arbeidet med «Siemen». Foto: Aksla Vel
Foto: Aksla Vel
Her er råsa renska for mose og andre vekster. Foto: Aksla Vel