Hildegunn Pedersen er i dag kommunalsjef for kultur og oppvekst i Sula kommune. Når dagens kommunalsjef i Ålesund, Bjørn Ivar Rødal, går av med pensjon ved årsskiftet, er det hun som tar over i stillinga som øverste leder for oppvekst.

Hildegunn har tidligere vært både rektor og lærer, og med master i utdannelsesledelse, er hun godt skikka til oppgaven framføre seg.

Det var 12 søkere til stillinga, og kommunedirektør Steven Hasseldal er glad for at Hildegunn takka ja til å komme hit til oss.

– Hun blir et godt tilskudd til ledelsen her i Ålesund kommune. Det er svært positivt at Hildegunn har mulighet til å starte opp allerede fra 1. januar, og at vi dermed slipper en venteperiode.

Den påtroppende kommunalsjefen ser fram til å ta fatt i den nye rolla.

– Det blir veldig spennende å gå inn i ledergruppa i en kommune så stor som Ålesund.