Ålesund, E39 - Brusdalsvegen. Nødetatene på vei til trafikkuhell. 3 biler involvert med 5 personer. Melder politiet på Twitter kl. 13.12

Følg oppdatering fra nødetatene her.