Det er Badelandene, en organisasjon for norske badeanlegg, som står bak Den store badedagen, som arrangeres hvert år den tredje søndagen i september. Målet med dagen er å spre gleden med bading og vannaktivitet.

På Bybadet denne dagen lokkes det blant anna med skliekonkurranse, stupe- og triksekonkurranse fra stupetårnet og bombekonkurranse fra en-meteren (stupebrettet). Dessuten blir det flere skattejakter i løpet av dagen, og de voksne kan få crawltips av svømmetrener Lasse. I løpet av dagen dukker også Lerstad skolekorps opp.