Styringsgruppen består av representanter fra alle partene i Bypakke Ålesund og politiske representanter fra Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune blir valgt inn.

Første samling

Forrige uke var den nye styringsgruppen samlet i Ålesund for å bli bedre kjent med hverandre og Bypakke Ålesund. De nye representantene fikk en grundig innføring i blant annet styringsmodellen, prosjektene i porteføljen og bompengefinansiering.

Øystein Tvedt(t.v.) har tatt over som leder for styringsgruppa i Bypakke Ålesund etter Tore Johan Øvstebø. Foto: Bypakke Ålesund

- Bypakken er premissgivende for samferdsel i kommunen de kommende årene, og styringsgruppen har et veldig viktig og spennende arbeid foran seg for å drive frem dette best mulig, sier Øystein Tvedt, ny leder for styringsgruppen.