«Gamle» Ålesund kommune og Sula kommune har Brusdalsvatnet som eneste drikkevasskilde. Siden man i tillegg bare har ett anlegg for vannbehandling, så er drikkevassforsyninga svært sårbar. Derfor bygger man no et nytt drikkevannsanlegg i tillegg til det gamle der begge anlegga hver for seg kan klare å gi rent vann til alle innbyggerne, heter det videre

I tillegg til daglig hovedforsyning til Sula og Ålesund er Brusdalsvannet også vannkilde og reservevann for Giske. Utbygginga gjelder derfor hele regionen og skal sikre nesten 70.000 mennesker rent vann.

Ei ny tidsregning

Prosjektleder for Fremmerholen vannbehandlingsanlegg, Marthe Therese Strømme, seier at når det nye anlegget kommer i drift i 2026, så blir samfunnssikkerhet og beredskap mye bedre ved at man på en helt annen måte enn før sikrer rent og trygt drikkevatn til folk

Anlegg for fremtiden

Også ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, som tok første spadetak sammen med Hans Olav Naas, enhetsleder teknisk i Giske og Birgitte Valderhaug fra Sula, viste til historien og hvor viktig vann har vært for utvikling av sivilisasjoner.

– Fremmerholen vannbehandlingsanlegg er et prosjekt som vil bety mye for framtiden og være ei forutsetning for videre utvikling av regionen vår, sa hun.

Kommuneoverlege Alexander Dalsbø Wiig dro også de lange historiske linjene og viste til at forurenset vann var en av årsakene til Romarrikets fall.

– Det er en viktig påminnelse om hvor viktig rent vann er, og at vi må ta vare på drikkevannskilden vår, sa han.

Konsernsjef i Hofseth AS, Roger Hofseth, la ned grunnstein til det nye vannbehandlingsanlegget, som representant for den store næringsmiddelindustrien i området som trenger kvalitetsvann til kvalitetsprodukter. Foto: Ålesund Kommune

Avgjørende for næringsmiddelindustrien

Hver eneste dag, hele året, leverer dagens vannbehandlingsanlegg 27 millioner liter rent vann. Mye av dette blir brukt av lokale industribedrifter som produserer mat. Derfor var Roger Hofseth, grunder og CEO i sjømatprodusenten Hofseth AS, invitert til å legge ned grunnstein.