Arrangementet skal gi førsteårselevene informasjon om hvilke yrker de kan utdanne seg til, før de skal velge retning på andreåret. Videre ble elevene på vg2 informert om hvordan de kan jobbe seg fram mot riktige læreplass.

Gard Hesseberg Nærø, lærling i Sikkerhetsfaget hos Avarn Security, hadde sett for seg et annet lærlingeløp. Men han ble overbevist da Avarn Security AS deltok på Lærlingedagen i 2022. Foto: Sissel Istad Hide

– Stadig flere yrkesfagelever velger Salg, service og reiseliv i Møre og Romsdal. Samarbeidet med næringslivet er godt og vi jobber hele tiden for at flere skal velge å gå ut i lære. Dette vet vi har en positiv effekt på gjennomføringen i den videregående opplæringen, forteller Sissel Istad Hide, avdelingsleder IM/SR ved Ålesund videregående skole.

– Dette til tross, opplever noen lærefag mangel på lærlinger. Det være seg sikkerhetsfaget og service- og administrasjonsfaget. Næringen etterspør lærlinger og vi ønsker at flere skal velge disse lærefagene, fortsetter hun.

Ålesund vgs. er den eneste videregående skolen i fylket vårt som tilbyr Service, sikkerhet og administrasjon.

Anne Grytdal og Berit Brudeseth ga elevene nyttige råd og tips for veien videre. Foto: Sissel Istad Hide