Hun har forsket på hvordan man kan lykkes med prosjektgjennomføringsmodeller, og hvordan faktorer som forklarer disse modellene påvirker prestasjoner i prosjekt.

Doktorgraden har hun arbeidet fram ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU.

Navnet på avhandlingen hennes var «To Towards better performing projects: The impact of collaborative project delivery models on project performance», og disputasen ble gjennomført 29. november.