Steinen har 19 inngraverte navn, personer som hadde en eller annen form for tilknytning til motstandsbevegelsen.

– Vår morfar, Ole Dyrøy, var en av dem som mistet livet i båttransport, mens han hjalp jøder og andre å rømme landet, forteller Roger Skarbø.

Furet værbitt - og mosegrodd

Da de for noen år siden tok steinen i nærmere øyesyn, fant de den mosegrodd, skitten og utslitt av vær og vind, og de ville at noen skulle gjøre noe med det.

– Da begynte vi å lete etter de som var ansvarlige for vedlikehold av steinen. Vi kontaktet kirkevergen i Ålesund med en oppfordring om vedlikehold og oppgradering. Etter noe fram og tilbake innrømmet de til slutt at det var deres ansvar, forteller han.

Kirkevergen la jobben ut på anbud, og i 2022 ble arbeidet med å rense og male opp igjen steinen igangsatt.

– De gjorde en kjempejobb med dette, fastslår Skarbø.

Ikke helt fornøyd likevel

Men de var likevel ikke helt fornøyde. Det inngraverte kartet av Norge i midten av steinen gjenstod å male i sine opprinnelige farger.

– Da vi siste gang var i kontakt med kirkevergen, var svaret at det ikke var mer midler til videre oppussing, og at de anså seg ferdig med saken. Vi mener dette er et svar som ikke holder. Jeg tror det er av allmenn interesse at man tar seg av disse krigsminnene, særlig med tanke på kommende generasjoner, sier han.

Dette svarer Kirkevergen

Kirkevergen i Ålesund kjenner seg ikke helt igjen i dette.

– Før vi satte i gang arbeidet gjorde våre fagfolk en vurdering av jobben. I tillegg hentet vi inn ekstern kompetanse for å vurdere hvordan restaureringen kunne gjøres på en best mulig måte. De konkluderte med, at å rense steinen og å male opp igjen navnene var riktig. Å forsøke å male kartet på nytt, anbefalte de ikke. Dette ville være svært vanskelig å få fint, og ville forringe det historiske og autentiske ved minnesmerket var konklusjonen, forteller Andrea Hunger, kirkeverge i Ålesund.

Det ble også brukt ekstern kompetanse for å gjøre arbeidet.

– At saken er avsluttet hos oss har ikke noe med økonomi å gjøre. Det handler om at steinen nå er restaurert, og at dette er gjort med respekt for det opprinnelige, avslutter hun.