– Alle konkurrenter er velkomne, forutsatt at de følger alle de lover og regler som gjelder for drosjetransport i Norge. Vi jobber hele tiden for å bli bedre og for å være den foretrukne lokale aktøren. Blant anna må alle sjåførene våre gjennom en kjentmannsprøve, og vi har krav til den sørvisen de yter, opplyser John Breivik.

Han forteller at det i Norge blant anna stiles krav om at alle drosjer skal ha taksameter og takskilt og at all innkjørt omsetning skal rapporteres til Skatteetaten. Når det gjelder Uber, er han i tvil om de oppfyller disse krava.

Hevder Uber mangler taksameter

– Når vi har kjørt en tur, blir all informasjon om turen, inkludert prisen, overført fra taksameteret til en sentral database i selskapet. En gang i året blir denne informasjonen sendt til Skatteetaten, som så sammenligner dette med tallene de har fått fra den enkelte drosjesjåfør. Så vidt jeg vet, gjør ikke Uber dette, og bilene deres har vanligvis heller ikke taksameter, slik lova krever, sier Breivik.

Ordninga med at drosjesentralene skal samle inn taksameterdata og sende det til Skatteetaten ble lovfesta i 2013, etter at det noen år i forveien hadde blitt avslørt storstilt forfalsking av de såkalte skiftlappene som drosjesjåførene selv skriver ut fra taksameteret og sender til Skatteetaten. Ved at drosjesentralene fikk plikt til å hente ut dataene og overføre dem, ble det mulig for Skatteetaten å sammenligne disse talla med de de får direkte fra sjåførene. Dermed ble denne åpninga til å drive skattejuks i praksis lukka.

Et anna moment med taksameteret er at drosjekunden har fått en lovfesta rett til å velge å betale den laveste prisen av et eventuelt forhåndstilbud og prisen som framkommer på taksameteret. Uten taksameter bortfaller dette valget og man står kun igjen med den prisen man har avtalt på forhånd. Taksameteret skal for øvrig kontrolleres med jevne mellomrom av Justervesenet.

– Uber tar 25 prosent av omsetninga

Videre hevder Breivik at Uber-bilene ofte mangler takskilt, som det også er lovfesta krav om. Dessuten er han skeptisk til at Uber, etter det han kjenner til, tar hele 25 prosent av omsetninga til sjåførene. Det fører til at de sitter igjen med altfor lite penger, mener han.

– Vi mener at sjåførene har mye bedre forhold i et drosjeselskap som Ålesund Taxi. For tida har vi dessuten mangel på sjåfører, og alle som er egnet, har kjøreseddel og søker om jobb i vårt selskap, vil få det, sier John Breivik.

Rapporteringsplikt

Lederen for Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, bekrefter uttalelsene til Breivik og utdyper skepsisen til Ubers praksis:

– Det fins en rapporteringsplikt for alt som er innkjørt, men ingen vil opplyse om Uber faktisk gjør dette – og det tror vi heller ikke at de gjør. Det er dessuten slik at all omsetninga fra Ubers biler sendes til Nederland, og bare deler av dette kommer tilbake til Norge og blir beskatta her, sier Trevland.

Videre hevder han merverdiavgiften ikke er spesifisert på kvitteringene fra Uber-bilene, slik det er krav om.

– Da Uber trakk seg ut av Norge i 2017 hadde de fått to forelegg på til sammen fem millioner kroner for skatteunndragelse og brudd på yrkestransportlova. Siden den gang har det blitt et frislepp i drosjenæringa slik at i dag kan i prinsippet alle som ønsker det, kjøre drosje. Før dereguleringa var det 8 500 drosjeløyver her i landet, mens vi nå har 19 000 – samtidig som den totale omsetninga har falt! Heldigvis har regjeringa satt ned et drosjeutvalg som har foreslått å gjeninnføre kravet til å være tilknytta en drosjesentral. Dersom det blir vedtatt, som vi håper og tror, vil vi få tilbake kontrollen i næringa, som i dag er prega av reine Texas-tilstander, hevder Trevland.

To gode råd

Drosjeforeningslederen har dessuten to råd til alle drosjekunder:

– Be om pris på forhånd og sørg for å få kvittering, oppfordrer Øystein Trevland.

– Ønsker konkurranse velkommen

Vi har også spurt Kenneth Remme, driftsleder for Norgestaxi i Ålesund om en kommentar til at Uber skal etablere seg her. Han uttaler følgende:

– Vi ønsker all konkurranse velkommen, for det gjør at vi stadig må forbedre oss for å skape gode kundeopplevelser.

Les svaret fra Uber her: