Med bakgrunn i de alvorlige og pågående bruddene på internasjonale, humanitære lover som finner sted i Gaza nå for tida, tok en gruppe helsearbeidere i Tromsø initiativ til å arrangere en markering mot dette. Markeringen var retta til helsearbeiderne i Gaza og skulle vise solidaritet med dem, samtidig som den skulle markere bruddene på internasjonale lover som foregår rundt om i verden.

– Hovedbudskapet vårt er at man må reagere når det er slike brudd på internasjonale lover. Vi håper å nå frem til regjeringa slik at de blir enda tydeligere i kommunikasjonen sin om at dette er uakseptabelt. Så spørs det om vi kommer gjennom, men vi gjør det hvert fall ikke om vi ikke prøver, sier Camilla Uhlin Husebekk, som jobber som overlege ved anestesiavdelinga ved Ålesund sykehus.

Camilla Uhlin Husebekk og resten av helsearbeiderne som deltok i markeringen, hadde et klart budskap. De står i solidaritet med sine kollegaer i Gaza og bruker emneknaggen «notatarget» i sosiale medier for å vise støtte. Foto: Kristian Moe

Farlig og desperat situasjon

Markeringen fant sted utenfor helseinstitusjoner landet over og var støttet av Leger uten Grenser, Legeforeningen, Yngre legers forening, Norsk Sykepleierforbund og Jordmorforeningen.

Her i Ålesund samlet 50–60 helsearbeidere seg utenfor inngangen til Åse hotell for å delta på markeringen, som inneholdt musikalske innslag og appeller fra både Camilla Uhlin Husebekk og fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Trine Sevaldsen.

I appellene var det fokus på både den desperate situasjonen til helsearbeiderne i Gaza og den farlige situasjonen de befinner seg i.

– Helsepersonell og helsearbeidere blir mål i konflikter i stadig økende grad, og mange liv går tapt. Det er et stort faretegn at man ikke er beskyttet slik man skal være. Det ser man blant anna på alle bombingene av sykehus i konflikten i Gaza. Man skal føle seg trygg på et sykehus, men det er man ikke der, så dette må ta slutt, understreker Camilla Uhlin Husebekk.