Søknadsfristen for videregående skole var fredag 1. mars.

Andelen søkere til yrkesfag har økt med hele seks prosentpoeng sammenlignet med søkertallene fra skoleåret 2023/2024.

– Dette er en historisk høy søking til yrkesfag, både i prosent, men også i absolutte tal, sier Maria Enstad, leder av inntaksseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kjønnsfordeling

Det var 3806 elever som søkte til Vg1 i år, av disse er 53 prosent gutter og 47 prosent jenter.

Av søkerne til yrkesfag er 59 prosent gutter, samtidig som det på studieforberedende er 59 prosent jenter som søker.

Utdanningsprogrammet med størst andel gutter er Elektro og datateknologi med 88 prosent, og utdanningsprogrammet med størst andel jenter er Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign med 92 prosent.

Størst økning og nedgang

Av utdanningsprogrammene er det Salg, service og reiseliv som har den største prosentvise økningen sammenlignet med fjoråret på 39 prosent, deretter følger Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign med 36 prosent og Helse- og oppvekstfag med 25 prosent.

Utdanningsprogrammet med størst prosentvis nedgang i søkere er Studiespesialisering med -22 prosent, Idrettsfag med -4 prosent og Bygg og anleggsteknikk med -4 prosent.

Søkertallene er grunnlag for den årlige saken hos fylkeskommunedirektøren om hvilke utdanningstilbud som tilrås å ikke starte opp.

Kompetanse- og næringsutvalget skal behandle saken fredag 15. mars.