Utprøvinga er i samarbeid med Inseanergy, som har utvikla og bygd en fullskala teknologidemonstrator og en oppgradert pilotversjon av sitt flytende solkraftverk SUB Solar. Dette systemet er nå klart for kommersielle leveranser.

Det fungerer på den måten at merdringer fra oppdrettsanlegg blir omgjort til flytende kraftverk ved å utruste dem med fleksible solcellepaneler, som fører til en betydelig reduksjon av dieselforbruk og CO2-utslipp.

Samtidig gir gjenbruk av merdringer redusert plastforbruk og reduserte vedlikeholdskostnader, som gir økonomiske og miljømessige besparelser.

Den første teknologidemonstratoren ble koblet opp mot en av Hofseth sine lokaliteter i Storfjorden i november 2020. I ettertid har det blitt utvikla en oppgradert pilot, som blir plassert på Hofseth sitt oppdrettsanlegg ved Overåneset i Storfjorden.

– Vi har ambisjon om å være ledende på bærekraftig matproduksjon. For oss i Hofseth er gjenbruk og grønn energi mer enn bare festtaler, sier CEO i Hofseth-gruppen, Roger Hofseth.

– Oppdrettsnæringen står foran en ny og mer bærekraftig epoke, og åpner for å ta i bruk innovative løsninger for å redusere miljøavtrykket sitt. Det er tydelig for oss at Hofseth ønsker å sitte i førersetet når det gjelder å bringe frem løsninger som sikrer ansvarlig drift i havbruksnæringen, uttaler CEO i Inseanergy, Jan Erik Våge Klepp.