– Med en lang karriere som leder bak meg og med en genuin interesse for næringslivet, gleder jeg meg nå til å ta fatt på en ny rolle som headhunter i Sperre Rekruttering, sier Arnstein Johansen. Han starter i den nye jobben 1. mars.

Arnstein kommer fra en stilling som COO i Spilka Industi. Han har tidligere blant annet jobbet som seniorrådgiver i Gagn og vært CEO i Cflow gruppen i Langevåg. Her var han gjennom en tiårsperiode med på å bygge opp selskapet til en av de globalt ledende innen fiskeriteknologi, heter det i informasjonen fra Sperre Rekruttering.