Det har vært en enorm prisstigning i samfunnet på blant annet strøm, drivstoff, matvarer og rente. I tillegg er det svak kronekurs og det er varslet store økninger i kommunale avgifter over hele landet for å møte strengere miljøkrav fra myndighetene. Nå stiger kostnadene mer enn lønnsveksten og alt blir dyrere. Det er nasjonale regler for innkreving av bompenger, og det må søkes til Stortinget for å få gjøre endringer.

– Tromsø vurderer også utviding, og jeg regner med det kan bli aktuelt flere steder dersom dagens situasjon vedvarer. Jeg kjenner ikke til om noen har fått gjort endring tidligere, men vi må gjøre det vi kan for å lette på trykket nå som ting strammer seg til, svarer Monica Molvær, Høyres ordførerkandidat, på spørsmålet om hun har tro på å nå gjennom med en slik sak i Stortinget.

– En rausere ordning vil gjøre livet enklere for folk i Ålesund og vi vil alltid lete etter bedre løsninger som gir muligheter til alle, særlig når ting i samfunnet endrer seg så dramatisk, fortsetter hun.

De mest sårbare

8% av barna i Ålesund vokser opp i familier med særs dårlig råd og mange familier sliter med å få ting til å gå rundt. Det gjelder også minstepensjonister som lett kan falle utenfor samfunnet når kostnadene øker.

– De fleste fritidsaktivister varer lenger enn en time og vi vil gjøre det som står i vår makt for å kunne avhjelpe når det har blitt så dramatisk prisstigning i samfunnet. Fritidsaktiviteter er viktig for å inkludere barn og gi alle en god start på livet, sier 2. kandidat Jessica Gärtner.

Byutvikling

Forslaget er også et byutviklingsgrep dersom Høyre får gjennomslag nasjonalt.

  • Byutvikling og en levende by er viktig for utviklingen og veksten av Ålesund. Vi håper et slikt grep kan gjøre at flere tar seg en bytur på lørdager og at dette kan stimulere til at flere kan ta del i gode opplevelser og kulturtilbud, sier 3. kandidat Edvard Devold.