I samarbeid med Norsk Folkehjelp og Røde Kors har Spjelkavik kirke arrangert internasjonal kafé en lørdag i måneden i flere år.

Tanken bak kaféen er å skape et forum for kontakt på tvers av språk, religion, nasjonalitet og kultur. Dette skal bryte ned murer og fordommer, og medvirke til at mennesker fra innvandrergrupper kjenner seg aksepterte og velkomne, samt at nordmenn får en større forståelse av innvandrernes bakgrunn og situasjon.

Ketil Hjelset leder gruppa som arrangerer internasjonal kafé i Spjelkavik kirke. I arrangørgruppa sitter folk både fra kirka, Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Arrangementa er verdinøytrale. Foto: Pressefoto

Kaféen serverer mat laga på dugnad og kommer som oftest fra en av nasjonalitetene som gjester kaféen. Arrangementa er verdinøytrale og uten forkynnelse av noe slag.