Siden barn i 3. klasse er under 10 år, må de ha med seg en voksen over 18 år som har ansvar for barna. De som er med betaler vanlig pris og en voksen kan ha med inntil 3 barn. Moa svømmehall har navnelister over alle elever på 3. trinn i kommunen. Slik har de oversikt over hvem som kan benytte seg av tilbudet.

Skal øke svømmeevnen

De fleste barneskolene i kommunen starter med svømmeundervisning i 3. klasse. Det er kommunalområdet oppvekst og svømmehallen på Moa som har samarbeidet om å få til dette.

– Vi ønsker å prøve ut denne ordninga for at barna skal bli trygge i vann og lære å svømme, og for å gi foresatte bedre anledning til selv å lære barna å svømme. Dersom elevene og de foresatte bruker ordningen, vil dette være et viktig tillegg til undervisninga til skolene, forteller fagleder for Moa svømmehall, Endre Helgå.

Ved sesongslutt vil kommunen evaluere om dette er ei ordning som skal videreføres.

– Vi håper tilbudet blir godt mottatt og mye brukt, sier Anders Lindbeck, rådgivar oppvekst