De to aktørene holder til i Tennfjorden og har drevet praksis der siden 2014. I 2016 fikk de også inn en fastlege, som sluttet i 2019 og fastlegekontoret ble lagt ned. Siden har det vært ledige kontorplasser i lokalet.

– Vi har hatt et ønske om å gi et mer helhetlig tilbud ved å finne ting som kan bygge på kompetansen som vi allerede har. Nå har vi fått inn flere folk som er kjempespennende, sier Øyvind Sundnes, som driver Sundnes Fysio.

I dette lokalet i Tennfjorden kommer det flere helsetilbud utover høsten. Foto: Privat

Et lite helsehus

Nå utvider de tilbudet med flere nye krefter. Stine Bjørlykhaug kommer inn som psykomotorisk fysioterapeut, som en av få på Sunnmøre, og skal jobbe 2–3 dager i uka. I tillegg starter Kristoffer Grønmyr opp med fysioterapeutpraksis, som blant anna driver med ultralyd-diagnostikk.

Det har også blitt laget et treningsrom i kjellerlokalene på bygget, der det er planlagt ulike aktiviteter og treningstilbud.

– Så langt har vi fått inn en yogalærer som skal holde kurs og timer to kvelder i uka gjennom høsten. Det vil være stressrelatert yoga, og på sikt har vi lyst å ha et treningstilbud, muligens rettet mot eldre, men oppstartstidspunkt for dette er ikke satt, opplyser Sundnes.

– Vi har hatt et ønske om å utfylle det som er her, med et ønske om å lage et lite helsehus. Vi gleder oss til å få inn flere folk og gi et bedre helsetilbud til folk i området, legger han til.