Med over seks nye årsverk og 1100 nye kunder blir Nordvest Nett nå det største distrikts-nettselskapet mellom Sognefjorden og Trondheimsleia, heter det videre.

– Nå knyttes driften av kraftnettet på alle øyene fra Lepsøya til Ona sammen, og den nye Nordøyvegen bidrar selvsagt sterkt til disse synergiene, sier styreleder i Nordvest Nett, Tore Gjelsten.

Det økende kraftbehovet og effektivisering av eksisterende nett blir trukket fram som årsaker til fusjoneringen.

Om nye Nordvest Nett

Nordvest Nett har det samla ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Vestnes, Haram, Skodje, Ørskog, Stordal - og fra 1.1. 2023 også områdene Harøya, Finnøy, Sandøy, Orta og Ona.

Styreleder Tore Gjelsten Foto: Nordvest Nett