Spilka ble etablert av Knut Stafset den 09. november 1933, og det første årene holdt fabrikken til i et bygg som tidligere var brukt til hønsehus ved Skoghaugen i Spjelkavik. I dag holder Spilka Industri til på Emblem, men konsernet har vokst og omfatter i dag en rekke andre bedrifter, deriblant datterselskapet Spilka Building Solutions.

Et av høydepunktene på kvelden var en prat med tre generasjoner fra Stafset familien som fortsatt eier bedriften. Kåre Stafset som i dag er 80 år har personlig vært med på mye av Spilka sin 90-årige historie og hadde mange historier å fortelle

Spilka har flere ansatte med svært lang fartstid i selskapet. Her ser vi fra venstre Kåre Stafset sammen med brødrene Jan og Frode Mathisen som har vært ansatt i henholdsvis 51 og 49 år, og Geir Lervåg, som har 38 års fartstid i Spilka. Helt til høyre ser vi Leif Hofseth som var kveldens konferansier og har jobbet tett med Spilka i flere tiår. Foto: Spilka

Fra barnevogner til systemleverandør

Spilka ble etablert under navnet Spjelkavik Barnevognfabrik A/S, og produktene var som navnet tilsa: barnevogner. Varemerket på disse vognene var Spilka, og det var dette navnet som også etter hvert ble bedriftsnavnet når barnevognproduksjonen tok slutt etter en brann den 13. februar 1948.

Ekspertisen til Spilka var først og fremst bearbeiding av stål, og etter brannen endret de produksjonen til møbelbeslag til den raskt voksende møbelindustrien på Sunnmøre. I 1959 kom nok den den største endringen for Spilka med oppfinnelsen av H-vinduet i 1959. Hengslet, som i dag bærer navnet Spilka Classic, revolusjonerte vindusbransjen og førte til en formidabel vekst for bedriften. Kåre Stafset som var teknisk sjef, var tidlig ute med å innføre effektiviserende produksjonsteknologi, noe som var et sterkt bidrag til Spilka's store suksess på 90-tallet.

Beslag og andre komponenter til systemløsninger for vinduer er fortsatt lokomotivet for Spilka, men selskapet har de siste årene kommet med den nye fasadeløsningen Fixade, som av selskapet beskrives som nok en liten revolusjon.