Verdensdagen for å forebygge drukning ble opprettet av FN i 2021. Dagen skal brukes til å rette oppmerksomheten mot forebygging av drukning og til å minnes de som har druknet. Det er Verdens Helseorganisasjon (WHO) som koordinerer arbeidet mot drukning i FN-systemet og markerer dagen internasjonalt.

I fjor drukna 89 mennesker i Norge, og til nå i år har 45 mennesker drukna her i landet, viser tall fra Redningsselskapet. Det er flest menn som drukner, og særlig eldre menn er overrepresentert.

Paraplyorganisasjonen Flyte, som har 16 medlemsorganisasjoner, driver holdnings- og opplysningsarbeid om vannvett. De ønsker en nasjonal nullvisjon og en handlingsplan for å forebygge drukning.

– Vi trenger en nullvisjon for drukningsulykker på samme måte som for trafikkulykker. Dødstallene i trafikken har stupt siden 1990, men for drukningsulykker har tallene mer eller mindre vært stabile i samme tidsperiode. Det er ikke holdbart, sier Siv Jensen, som er daglig leder i Flyte.

Denne sommeren har Flyte lansert kampanjen «Du er ikke en fisk» for å minne folk på at det er smart å vise vannvett.

– Godt voksne menn er overrepresentert i drukningsstatistikken. Denne kampanjen skal minne deg på at selv om du kanskje er god til å kjøre båt, padle eller svømme, så er du ikke en fisk, poengterer Siv Jensen.

Verdensdagen for å forbygge drukning markeres over hele verden. I Norge arrangerer Flyte, sammen med sine medlemsorganisasjoner, dagen på Langkaia i Oslo. Der skal man blant anna minnes de 89 som mista livet i vannet her til lands i fjor, og publikum vil få gode råd om hvordan man forebygger drukning.