– De hadde ingen romaskiner der, og det syntes jeg de burde ha. Trening på romaskin er en god treningsform som gir lav belastning på ledd og muskulatur, samtidig som det gir mulighet for høy intensitet. Altså midt i blinken for kreftpasienter, sier Eli Karin Slotsvik.

Hun tok saken i egne hender og søkte Sparebank1 SMN om sponsormidler som kunne brukes til romaskin. Dette fikk hun innvilget, og nå står to splitter nye romaskiner på plass ved Pusterommet på Ålesund Sykehus. De er aktivt i bruk av kreftpasienter.

Pusterommet

Pusterommet er et trenings- og aktivitetssenter for kreftpasienter. Det skal rette oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsykdom.

Kreftpasient og initiativtaker Eli Karin Slotsvik er veldig glad for å ha fått på plass romaskinene og sier de er aktivt i bruk. Foto: privat