Mandag bestemte Kompetanse- og næringsutvalget i fylket at Borgund vgs. får starte opp utdanningstilbudene Veltek Helse og Toppkokk til neste høst.

VelTek Helse er for elever som liker å jobbe digitalt og innovativt innen både både helsefag og velferdsteknologi. Det er dette tilbudet Borgund vgs er den første videregående skolen i landet som får.

– Vi har tatt ideen fra en skole vi samarbeider med i Danmark. Der har de ei linje som kombinerer helse og teknologi. Det synes vi var veldig spennende og tenkte at dette utdanningstilbudet vil vi også ha, forteller Ingrid Beate Sæther, konst. avdelingsleder Helse- og oppvekstfag.

– Ideen om å ta dette tilbudet til Ålesund har blitt godt tatt imot av helsesektoren her. Det er viktig for oss å ha støtte fra dem, med tanke på å få til reelle utdanningssituasjoner for elevene. Da er det viktig med god kompetanse, forteller Ingrid Beate Sæther videre.

Illustrasjonsfoto Foto: Image by Freepik

Veltek Helse

Veltek Helse er et toårig løp som fører fram til læretid som helsefagarbeider og/eller påbygning til generell studiekompetanse. Utdanningen vil gjøre elevene bedre rustet til å ta i bruk aktuelle teknologiske løsninger for å øke livskvalitet, trygghet og selvstendighet til ulike mennesker.

– Ved å starte opp Veltek Helse, håper vi at flere ungdommer ser de mange mulighetene som finnes innenfor dette feltet, og hvor spennende yrker vi utdanner elevene våre til, sier Ingrid Beate Sæther.

Borgund samarbeider med ulike aktører, blant annet Ålesund kommune, for å gjøre opplæringstilbudet relevant, nyttig og spennende.

Illustrasjonsfoto Foto: Image by Freepik

Toppkokk

Toppkokk er et moderne og nytenkende tilbud som gir elevene en solid og relevant kompetanse innen kokkeyrket. Dette tilbudet finnes kun ved en videregående skole i Norge fra før.

Dette toårige fylkesdekkende tilbudet er for elever som vet at de ønsker å bli kokk allerede fra tiende klasse. Det tilbys 15 plasser og dette blir den ene av de tre klassene på Vg1 Restaurant og matfag.

– Det er et stort behov for flere restaurantkokker i landet vårt, og skolen, sammen med Opplæringskontoret for Restaurant og matfag, opplæringsbedrifter og Norske kokkers landsforening, håper at dette tilbudet kan øke attraktiviteten og bidra til å rekruttere og utdanne neste generasjon av kokker, som vil være med på å berike det norske matmiljøet, skriver de i pressemeldingen.