Det har skjedd et trafikkuhell på innfartsvegen, retning øst. Tre kjøretøy involvert. Ikke meldt om skader på personer. Vi er på stedet, meldte politiet kl. 07.59

Det skal være ved påkjørselfeltet ved Colorline Stadion. Kødannelse på stedet, meldte de videre kl. 08.01.