Røde Kors har i mange år hatt et tilbud om gratis ferie for barnefamilier som ikke selv har råd til å dra på ferie. I påska kan 17 familier i Møre og Romsdal få en opplevelsesrik tur til Mjuklia Gjestegård.

– Mjuklia er en eksklusiv leirplass med store familierom og egne bad på alle rom. Der får familiene være med på en rekke aktiviteter, som zipline, bruskassestabling, klatrevegg, fingerbrødsteiking, minidisco, bingo og mye anna, forteller seniorrådgiver Kine Grüner hos Møre og Romsdal Røde Kors.

Hjelpeapparatet må søke

Det er tre krav som stilles for å kunne få plass på «Ferie for alle»: Familien må ha hatt dårlig økonomi over lengre tid, de må ha bodd i Norge i minst tre år, og det må være minst ett barn i familien som er mellom seks og 13 år. Dessuten må søknaden sendes inn av noen i det kommunale hjelpeapparatet.

– Søknaden kan sendes inn av for eksempel NAV, barnevernet, helsesykepleier, en lærer eller andre i det kommunale hjelpeapparatet som kjenner til familien og vet hvordan de har det, sier Grüner.

Stort behov

I fjor var det dobbelt så mange søkere som plasser til tilsvarende påsketur. En endring som var merkbar allerede da, var at det var flere norske familier som søkte enn tidligere. Den utviklinga forventer Grüner vil forsterke seg i år.

– Vi arrangerer flere like «Ferie for alle»-turer i løpet av året, og til sommeren blir det to turer til Hauglandsenteret i Fjaler i gamle Sogn og Fjordane, opplyser Kine Grüner.