Oppdatert 03.01. kl. 15.39 med kommentar fra Ålesund kommunes administrasjonsbygg og Ékip.

Det er eventselskapet Ékip som skal sette opp det store festivalteltet – kalt Sommerteltet – på Joachim Rønnebergs plass («Rådhusplassen»). Ékip har inngått avtale med Ålesund kommunes administrasjonsbygg AS om å leie 400 kvadratmeter av plassen i litt over tre måneder, fra 27. mai til 4. september 2024.

I leiekontrakten framgår det at Sommerteltet skal brukes til alt fra ulike konserter og show til firmaeventer. Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner om for eksempel Pride, Matfestivalen og ulike studentarrangement blir også nevnt. Videre opplyses det at det vil bli søkt om skjenkebevilling i gruppe 1 og 2 (inntil 22 prosent alkohol), og at det vil bli lagt til rette for servering av «mat som er tilpasset forholdene). Teltet kan holde åpent fra klokka 10 om formiddagen til midnatt hver dag i hele perioden.

I tilknytning til teltet vil det bli satt opp en toalettvogn som skal knyttes til rådhusets vann- og avløpssystem.

Prøveprosjekt

Videre går det fram av leiekontrakten at årets Sommertelt er et prøveprosjekt som skal evalueres. Dersom begge parter anser Sommerteltet som vellykka, er intensjonen å gjenta leieavtalen neste år, så fremt ikke området skal brukes til andre formål.

Ékip

Ékip as var opprinnelig et eiendomsselskap, men i oktober 2022 ble det omgjort til et selskap for eventer, filmproduksjon og konsulenttjenester. Selskapet er heleid av Gilles Gillessen gjennom selskapet Gillesen Overseas & Co as, framgår det av Proff.no.

Pål Bakke, som er kontaktperson for festivalteltet hos Ékip, bekrefter innholdet i leieavtalen, men ønsker ikke å si noe mer konkret om hva som skal foregå i festivalteltet før alle avtaler er på plass.

Håper på mye aktivitet og gode synergieffekter

– Vi trenger mer liv i sentrum, sier daglig leder for Ålesund kommunes administrasjonsbygg.

Helene Kvalsvik Breivik er daglig leder for Ålesund kommunes administrasjonsbygg AS. Foto: privat

Om bakgrunnen for at Ålesund kommunes administrasjonsbygg, som er et kommunalt aksjeselskap, har valgt å leie ut deler av Joachim Rønnebergs plass i sommer til Ékip, sier daglig leder Helene Kvalsvik Breivik følgende:

– Vi ønsker et større tilbud for folk i sentrum, særlig i sommermånedene. Plassen foran rådhuset ble mye brukt til ulike arrangementer, konserter og festivaler før i tida, men nå begynner det å bli lenge siden det har vært noe aktivitet der. Derfor er vi glade for at Ékip nå vil forsøke å skape liv der igjen, sier hun.

Ordensregler

Kvalsvik Breivik understreker at det finnes noen ordensregler som gjelder for utleie av Rådhusplassen. De viktigste reglene, opplyser hun, er at plassen ikke kan brukes til kommersielle formål uten godkjenning, og at aktiviteten ikke skal være forstyrrende. Gjennom utleieavtalen er Ékips planlagte aktiviteter der godkjente.

Håper på synergieffekter

Avgjørelsen om å leie ut deler av Joachim Rønnebergs plass er tatt av styret i Ålesund kommunes administrasjonsbygg og ikke av administrasjonen eller politikerne i Ålesund kommune som sådan.

– Vi opererer som et selvstendig aksjeselskap, men vi har selvsagt konferert med politiske ledelse og med kommunedirektøren. Håpet vårt nå er det skal bli mye aktivitet på plassen gjennom sommeren, og at dette vil bidra til gode synergieffekter for andre som driver virksomhet i sentrum, sier Helene Kvalsvik Breivik.