Anja Solevågseide kunne dessverre ikke være til stedet i kveld men sendte en video hilsen.

– Det er sikkerlig fint å ha en slik kveld som inspirere andre. Håper dere feirer med måte og neste år er jeg der definitivt, takker Anja Solevågseide grunnlegger av Pir.

Juryens begrunnelse:

Anja er en kjent skikkelse i regionen, og en av grunderne bak Pir, et coworking space og et lokalt investormiljø. Som Anja selv har uttalt brenner hun for grundere, og dette er gjennomsyret i alt hun gjør. Hennes innsats har bidratt til en møteplass og et hjem for grundere, som skaper forretning på tvers av folk og bransjer. Anja er også en viktig støttespiller og mentor for andre grundere, og deler ivrig av sin kunnskap og erfaring. Hun er en av få kvinner i Norge som investerer i oppstartsbedrifter gjennom Pir Invest, og er dermed en direkte bidragsyter til at andre får realisert sine forretningsideer. Anja er rett og slett grunder med stor G. Juryen lar seg begeistre av den store verdien Anjas virke tilfører regionen.