Ålesundsselskapet Zegeba er midt i en pågående emisjon på inntil 8 millioner kroner. Nylig gikk en kanadisk investor inn med 5,7 millioner, går det fram av ei pressemelding.

Videre opplyses det at Zegeba brukes daglig over hele verden på blant annet skip, verft og byggeplasser, av utstyrsleverandører, i produksjonsbedrifter, på UNESCOs verdensarvsteder og av bistandsorganisasjoner i Afrika og Asia. Hittil i år har Zegeba hatt en vekst i abonnementa på over 60 prosent, og de forventer å passere 70 prosent før året er omme. Neste år er målet enda større vekst gjennom emisjon, med formål om å styrke selskapets satsing og satse internasjonalt.

Ifølge pressemeldinga betyr «Zegeba» «rapportering og nedtegnelse av en hendelse». Selskapet hevder at tjenestene deres muliggjør en rask og enkel overgang fra det å bruke papir og filer til en komplett digital arbeidsflyt. De leverer tjenester innen digital transformasjon, inkludert en teknologiplattform for dokumentasjon og datafangst som er beregnet for arbeid og arbeidsprosesser utført av mennesker. Plattformen hevdes å være så intuitiv og brukertilpassa at det ikke trengs noen egen koding eller langvarige utviklingsprosesser.