Byggmester Michel Tollås Nation i Lampholmen har bygget en rekke hytter og har det siste året solgt 20 av 22 enheter i sitt første leilighetsprosjekt, HYT Bjorli. Disse leilighetene er innflyttingsklare høsten 2023.

HYT Bjorligard

Tanken bak HYT-konseptet er «Alt du trenger, bare mindre». Ved å gå tilbake til essensen av hva hyttelivet egentlig handler om – å komme seg bort fra hjemmet, senke skuldrene og være nærmere naturen.

Skisser av Foto: Lampholmen

Bærekraft

– Ifølge Tollås Nation åpner dette opp for andre målgrupper enn de som tradisjonelt har bygget hytte på Bjorli. Vi tror blant annet på unge familier som kjøper leiligheten sammen med en annen familie og som i tillegg vil bruke utleie som en del av finansieringen av fritidsboligen, sier Tollås Nation.

Denne form for delingsøkonomi er en viktig trend i samfunnet, og er helt i tråd med HYTs bærekraftstrategi, legger han til

– Leiligheter med mindre areal fører til lavere energiforbruk, man trenger ikke varme opp unødvendig mange kvadratmeter. I planen vår er også en energisentral som skal gjenvinne energi fra bygninger i sentrum av Bjorli og etablere energibrønner for utnyttelse av energi fra grunnvarme, sier daglig leder Anikken Berg og prosjektleder Leif Bendik Hustad i eiendomsselskapet Bjorligard Hotell AS.

Anikken Berg Foto: Privat

40 leiligheter

– Naturinngrepene er betydelig mindre enn ved tradisjonell hyttebygging på Bjorli. Arealet som vil bli brukt, tilsvarer arealet til to-tre ganske vanlige hytter, og på HYT Bjorligard vil det nå bli nesten 40 leiligheter, forteller Anikken Berg.

– Beliggenheten til de nye leilighetene er bærekraftig i seg selv. Kjøperne vil ha alle fasiliteter i nærheten, noe som gjør at behovet for bruk av bil på Bjorli når de er der, nesten blir borte. Når de skal kjøre hjem, ser vi at kapasiteten på elbil-ladere er begrenset, og vi vil derfor etablere flere ladepunkter for bil i området rundt HYT Bjorligard. Målet vårt med prosjektet er å redusere det miljømessige fotavtrykket, både når vi bygger og drifter byggene, avslutter Anikken Berg.

Det er i dette området HYT Bjorligard nå planlegges. Foto: Lampholmen