Det første tiltaket som blir satt i verk er installasjonen av siltgardiner. Disse gardinene skal hindre spredning av fine partikler, kjent som silt, fra jord og løsmasse. Gardina skal hindre dette i å spre seg til vannet.

Det vil bli satt opp både en lang siltgardin ytterst og to kortere siltgardiner innenfor den ytterste barrieren. Dette gir en dobbel beskyttelse, og en ekstra sikkerhetsmargin dersom ugunstige værforhold fører til at gråfarget vann trenger gjennom den innerste siltgardinen.

Renseanlegg og strenge krav for å sikre vannkvaliteten

I tillegg til siltgardiner vil det bli etablert et renseanlegg som skal behandle vannet før det slippes videre ut i Brusdalsvatnet. Under arbeidet vil det også bli vurdert om spesielt gjørmete vann bør fjernes fra området. Miljørisikoanalyser er gjennomført, beredskaps- og tiltaksplaner er utarbeidet, og det vil være kontinuerlig overvåkning og vakthold for å forhindre utslipp til vannet.

Stort ansvar og grundige forberedelser

De ansvarlige for prosjektet understreker betydningen av å arbeide tett på en drikkevannskilde og tar dette ansvaret på alvor. Alle involverte har krav til hvordan arbeidet skal utføres, inkludert desinfiserte maskiner og utstyr, bruk av biodiesel i kjøretøy, og elektriske gravemaskiner.

Multiconsult, som fungerer som miljørådgivere i prosjektet, bekrefter at arbeidet med gravearbeid i nærheten av sårbare vannkilder som Brusdalsvatnet og Spjelkavikelva er krevende og komplisert. Grundige forberedelser er gjort gjennom miljørisikoanalyser og implementering av tiltak for å sikre drikkevannskvaliteten gjennom hele anleggsperioden og for å forebygge uhellsutslipp.

Arbeidet ved råvannspumpestasjonen forventes å ta rundt to år, hvor den første fasen med grunnarbeid og legging av sjøledning vil involvere mest graving og utslipp av misfarget vann innenfor siltgardinen.