Ingeborg Singsdal gikk i sommer inn i stillingen som rådgiver i Kirkens SOS Møre og Romsdal. Hun har både praktisk-pedagogisk utdanning, gruppeveilederutdanning og en master i psykologi fra NTNU, og har mye erfaring med gruppeveiledning fra sin tidligere stilling i NAV.

I Kirkens SOS er det frivillige medarbeidere som svarer på henvendelsene fra innringere og innskrivere. Ingeborgs erfaring vil være en viktig ressurs og støtte til disse frivillige, som er fordelt på vaktrom i Molde, i Ålesund og på Søre Sunnmøre. Ingeborg kommer fra Sunndal kommune, og er selv en engasjert frivillig innenfor blant annet musikk og kultur.