Han har i over tretti år fronta jente- og damefotballen i regionen vår på en frem ifra og forbilledlig måte. Han var med å starte opp klubben FK Fortuna i 1991. Han har hatt de fleste rollene i klubben og er fortsatt aktiv som materialforvalter. Gjennom de siste åra har vi opplevd mer og mer positive holdninger til jentefotball. Halvor sin innsats har vært med å legge til rette for at flere jenter deltar i idretten og får utvikle sine talenter, heter det i begrunnelsen fra kommunen.

Halvor har gjennom mer enn tre tiår sørga for kontinuitet og at klubben følger vedtatt strategi. Dette er selve grunnmuren for den suksessen klubben har hatt de siste åra. Aafk Fortuna har hedret han med å utnevne han til æresmedlem.

Av kollegaer i fotballmiljøet blir Halvor omtalt som en smålåten kar som ikke hever stemma eller liker å stikke seg fram. Han jobber i det stille og sørger for at alt er på rett plass til rett tid.

Selv om Halvor Lie bor på Fiskerstranda er det den særlige tilknytningen til Aafk Fortuna og arbeidet for jente- og damefotballen i som gjør at Ålesund kommune ønsker å hedre han med denne prisen.