Der ble det blant anna holdt foredrag av Kristian Thaysen og Arnt Rennan, som begge hadde mange tankevekkende beskrivelser rundt temaet Risiko i en urolig tid – hvordan ser risikobildet ut, og hvordan forebygge og håndtere eventuelle hendelser.