Ålesund, Vestnes og Fjord kommuner melder at det som følge av for lav legedekning i vaktordninga ved Ørskog legevakt, blir nødvendig å midlertidig stenge legevakta i Ørskog i ei avgrensa periode fra 28.12.22 til 01.03.23.

Ørskog legevakt har over lengre tid hatt utfordringer med legebemanningen, der man også har måttet stenge i kortere perioder. Ytterligere fravær gjør det nå uforsvarlig å holde åpent etter 27.12.22.

Lover mer stabil drift

Kommunene har rekruttert nye leger som starter opp i mars/april neste år. Kommunene vil i tillegg bruke perioden til å utarbeide ytterligere styrkende tiltak for å sikre mer stabil drift når man gjenåpner Ørskog legevakt.

Ved behov for legevakttjenester ring som før 116 117.