– Både skoler og NAV har kontaktet oss. Det er en ungdomsskole til som ønsker å samarbeide med oss, og en videregående skole som ønsker å sette i gang et fast prosjekt der elever som trenger mer praktisk undervisning kan få en utplasseringsplass hos oss, sier avdelingsleder integrering i Ålesund kommune, Judith Damm med et smil.

Helt Med Oslo

I en tidligere artikkel i Nytt i Uka/aesby.no fortalte Damm at Borgund Dyreklubb vurderte å inngå et samarbeid med stiftelsen Helt Med, som samarbeider med ulike arbeidsgivere og oppretter egne stillinger tilpasset mennesker med utviklingshemming og lærevansker. Nå kan hun opplyse at Helt Med Oslo er blant de som har tatt kontakt med Borgund Dyreklubb angående et samarbeid, og at de allerede har hatt et møte hvor dette har blitt diskutert.

– Jeg fikk et veldig godt inntrykk, og vi hadde en god dialog. De presenterte blant anna hva de holder på med og hvilke mål de har. I tillegg snakket vi også om hva vi i Borgund Dyreklubb som arbeidsgiver kan tilby og hvilke vilkår vi har, forteller Judith Damm.

Videre informerer hun om at Helt Med Oslo ga uttrykk for at de ønsker at Borgund Dyreklubb skal tilby tilrettelagte arbeidsplasser for en målgruppe som bør ha flere muligheter enn de har per dags dato.

– Det var også viktig for dem å opplyse om hvordan man skal følge opp de som er ansatt gjennom Helt Med, men innen oppfølging og veiledning har vi ganske gode rutiner, hevder Damm.

Foto: Kristian Moe

Alt er derimot ikke avklart rundt et potensielt samarbeid mellom Borgund Dyreklubb og Helt Med Oslo. Noe gjenstår før det kan bli en realitet, men Damm sier at de skal ha et nytt møte over nyttår for å diskutere videre.

– Vi skal se nærmere på hva vi kan tilby. Og så må vi se på drift og hvor mye kapasitet vi har for å tilby en tilrettelagt arbeidsplass, men det er ikke så mye som skal til for at dette blir noe av. Begge parter er positive til å få det til, poengterer hun.