Byggingen av nye Postvegen 11 innebærer både totalrenovering av eksisterende bygningsmasse, i tillegg til et større påbygg. Det er Agri Eiendom AS (Felleskjøpet) og Breivika Holding AS, som består av lokale investorer, som har gått sammen om prosjektet.

Postvegen 11 Foto: PLOT arkitekter

Et bygg for fremtiden

Dagens eksisterende bygg skal renoveres før tilbygget på 7500 kvm bygges. Eiendommen vil da bestå av et miljøvennlig næringsbygg på 15 000 kvm.

Renoveringen av eksisterende bygningsmasse er godt i gang i Postvegen 11. Foto: Postvegen 11

– Når hele bygget står ferdig i 2026 vil det inneholde både kontor, møterom, grønn kantine, takhager, sykkelparkering med både verksted og vaske-stasjon, elbilladere, treningsrom og garderober. I tillegg til Jysk og Felleskjøpet, som holder til i bygget i dag, skal nye Postvegen 11 fylles med lokale bedrifter som ønsker en mer fremtidsrettet arbeidsplass, forteller prosjektutvikler og daglig leder i Handelshuset Rønneberg, Berit Westad.

Westad har jobbet med utvikling og forvaltning av næringseiendom i en årrekke og ser en tydelig endring i at stadig flere bedrifter ønsker kontorlokaler med miljøfokus.

Berit Westad Foto: Postvegen 11

Stor Interesse fra mulige leietakere

- Vi har blitt kontaktet av mange lokale bedrifter som er interessert i å bli leietakere og er i dag i samtaler med flere aktører som ønsker lokaler i nybygget på 7000kvardatmeter. Vi håper - gjennom utbygging av Postvegen 11 - å bidra til å sette en ny standard for næringsbygg på Nordvestlandet, sier Westad.

– Postvegen 11 bygges som et passivhus med fokus på robust materialbruk, tilrettelegging for godt inneklima og veldig lavt energiforbruk, Det vil bli benyttet energi fra solcelleanlegg, varmepumpe, fjernvarme og grønn elektrisitet, i tillegg til alternative løsninger for energilagring for næringsbygg. Målet er å skape en mal for energilagring som enkelt kan implementeres i både fremtidige og eksisterende næringsbygg, skriver utbygger på sine nettsider.

Foto: PLOT arkitekter
Foto: PLOT arkitekter
Foto: PLOT arkitekter