Redningsselskapet sin statistikk for Møre og Romsdal viser tre drukningsulykker knyttet til bruk av fritidsbåt så langt i år.

– Dette er tre for mange og understreker viktigheten av trygghet når man ferdes til sjøs, sier seksjonsleder for operative fag, Leif E. Bergem-Ohr som også er leder for politiet sin sjøtjeneste.

Forventer høy aktivitet

– 2023 er venta å bli et år med stor aktivitet på sjøen. Mange vil i løpet av sommeren benytte fritidsbåt, enten som fører eller passasjer. Derfor skal politiet fortsette med å fremme god ferdsel og oppførsel til sjøs også i år, sier Bergem-Ohr

Godt samarbeid

– Politidistriktet verdsetter det gode samarbeidet vi har med blant annet Kystvakta, Statens naturoppsyn og uavhengige organisasjoner som arbeider for økt trygghet på sjøen. I enkelte kontroller vil det bli delt ut materiell fra "Klar for Sjøen-kampanjen", legger han til.

I kontrollene legges det særlig vekt på bruk av redningsvest, promille/rus, fart og uaktsom kjøring. Politiet vil også kontrollere om båtførerne har kompetansebevis/båtførerbevis.