Stiftelsesbrevet til Spjelkavik Barnevognfabrik fra 9. november 1933. Foto: Privat

9. november 1933 bestemte Knut Stafset seg for å etablere en barnevognfabrikk i Spjelkavik under det passende navnet Spjelkavik Barnevognfabrik. Hvor ideen kom fra er uvisst, men Knut hadde tidligere jobbet på en barnevognfabrikk i Langevåg som hadde gått konkurs. I tillegg ventet han og kona Inga sitt første barn. Kanskje var det noe av grunnen?

Uansett ble det slik at Knut Stafset etablerte Spjelkavik Barnevognfabrik i et tidligere hønsehus ved Skoghaugen i Spjelkavik. Der holdt produksjonen av barnevogner til i noen år, før den ble flyttet til en fabrikk i Blindheimsbreivika. Knut holdt det gående i Blindheimsbreivika frem til 1948. Da brant fabrikken ned og man klarte ikke å skaffe råvarer til barnevognproduksjonen lenger.

Men Knut fant en løsning og gikk over til å produsere beslag til møbelindustrien på Sunnmøre. Det var basisen i selskapet frem til Knut døde i 1956, 46 år gammel.

Arbeiderne ved fabrikken etter brannen. Fra venstre: Ludvig Mathisen, Odd Vedø, Harald Lied, Karl Skytterholm og Kåre Blindheim. Foto: Privat

En stor avgjørelse

Med Knut Stafsets bortgang, sto selskapet ved en skillevei. På det tidspunktet var det en liten bedrift med seks ansatte, som sto uten en naturlig arvtager etter Knut. Datteren til Knut, Bodil Stafset, var 22 år og gift med to år eldre Egil Flakk. Men Egil hadde teknisk utdannelse og det var absolutt ikke gitt at han skulle bli forretningsmann. Spørsmålet var om ekteparet Stafset/Flakk skulle gå inn og overta driften av fabrikken eller legge den ned – en stor avgjørelse å ta i ung alder. Til slutt bestemte de seg for å overta og drive bedriften videre.

Det viste seg å være en god avgjørelse. Tre år senere, i 1959, kom nemlig oppfinnelsen til H-vinduet, eller Husmorvinduet som det het på den tida. Den lokale oppfinneren Harald Kvasnes fra Vegsund kom til Egil og spurte om dette var et beslag selskapet kunne begynne å produsere. Egil sa ja, og sammen med Bodils bror, Kåre Stafset som kom inn i bedriften og tok ansvar på den tekniske siden noen år senere, utviklet de bedriften videre og beslag fra H-vinduet ble bærebjelken i selskapet de neste 30 årene. Da skjedde det en ny markant endring.

Ole Mork, Knut Stafset, Inga Stafset og Bodil Stafset i barnevogna. Foto: Privat

En ung Knut Flakk

Først og fremst hadde selskapet vokst fra en liten bedrift med seks ansatte til en mellomstor bedrift med rundt 70–80 ansatte. Men beslagsfabrikken som hadde fått navnet Spilka, fikk en ny leder.

– Jeg var ferdig med studiene mine i London, kom hjem og tok over driften av beslagsfabrikken. Faren min etablerte Spilka Invest, som et investeringsselskap, tok litt av kapitalen og begynte å investere i andre bransjer, forteller nåværende eier av Flakk Gruppen, Knut Flakk.

– Det var blant annet derfor vi kom inn i tekstil. Vi var også innom fiskeoppdrett og flere ulike bransjer og selskaper. Noen solgte vi oss ut av underveis, mens noen har vi beholdt helt frem til i dag, legger han til.

– Ønsket du på det tidspunktet å gå inn i selskapet?

– Ja, jeg hadde veldig lyst inn i selskapet. Jeg var veldig klar og motivert, så for meg var det et åpenbart valg. Det var en spennende mulighet som jeg ville gripe tak i, og jeg har ikke angret siden, smiler Knut.

En avisartikkel fra da Knut Flakk kom inn i selskapet viser en ung forretningsmann med høye ambisjoner. Foto: Privat

Devold

To år etter at Knut Flakk overtok driften av beslagsfabrikken, startet selskapet med produksjon av vedlikeholdsfrie vinduer, og H-produkter ble etablert. Med dette kom et ønske om å utvide vindusproduksjonen, og dermed også et behov for større lokaler. Devold i Langevåg hadde mange tilgjengelige lokaler, men istedenfor bare å kjøpe bygningene, endte man opp med å kjøpe hele det tradisjonsrike firmaet Devold.

– Dermed satt vi med et selskap som ikke tjente penger, men som vi måtte snu om. Vi trodde vi skulle klare det, men det tok oss lang tid. Vi brukte kanskje 15 år før vi greide å tjene penger på Devold. Det var en lang og tung marsj, men det har blitt veldig bra slik det er i dag, sier Knut Flakk.

Det største problemet med Devold var kostnadsbildet. Det var dårlige marginer og mye konkurranse fra utlandet. I tillegg lå Devold på etterskudd når det gjaldt design- og produktutvikling, samt markedsføring, ifølge Flakk.

– Vi hadde ikke marginer til å investere i disse tingene, tilstår han.

Devold-skuta skulle derimot snus rundt, men for å klare det måtte det gjøres grep.

– Det viktigste vi gjorde var å legge ned produksjonen i Langevåg og flytta den til Litauen. Det gjorde at vi fikk ned kostnadsbildet, og kunne investere i markedsføring og bygge merkevaren. Vi skulle nok flyttet før, men vi ville egentlig ikke. Vi la tross alt ned 150 års industrihistorie i Langevåg da vi flytta. Det var ikke gøy, men nødvendig for å få økonomi i Devold, forklarer Knut.

Eier av Flakk Gruppen, Knut Flakk. Foto: Kristian Moe

Reiseliv og Hexagon

Ikke bare klarte Knut og Egil å snu om på økonomien i Devold og tjene penger på den virksomheten, men Devold ble utrolig nok starten på selskapets satsinger innen andre forretningsområder.

– Devold var startskuddet på reiselivssatsingen vår. Da vi måtte avvikle produksjonen i Langevåg, åpnet det muligheten for å begynne med noe annet. Jeg har alltid likt naturen og vært begeistret for fjellene her. Vi har et fantastisk produkt å by på, som er unikt og ikke kan kopieres. Tanken slo meg at jeg ville bygge opp en virksomhet innen reiseliv, fordi det er noe vi burde klare å skape lønnsomhet og arbeidsplasser av som varer over tid. At vi begynte med 62˚ Nord var en direkte konsekvens av at vi måtte legge ned Devold, forteller Knut Flakk.

Også Flakk Gruppen sine to børsnoterte selskaper, Hexagon Composites og Hexagon Purus, har sine utspring fra Devold.

– Et par år etter at vi tok over Devold, begynte vi å strikke tekniske tekstiler, altså armering i glassfiber og karbonfiber. Vi brukte dermed strikketeknologien fra Devold til å produsere armering som brukes til vindmølleturbiner, der vingene er bygd opp i kompositt. Det ble det største markedet vårt, og det selskapet har utviklet seg bra. Den posisjonen vi har i dag innen kompositt har faktisk sitt utspring fra Devold, opplyser Knut.

Fremover med neste generasjon

Siden den gang har selskapet vokst ytterliggere, både i forretningsområder og i omsetning. Opprinnelig var selskapet eid 50/50 mellom Stafset-familien og Flakk-familien, men i 2006 ble konsernet delt i to. Stafset-familien tok med seg beslagsfabrikken og drev sin del under Spilka, mens Flakk-familien tok over Hexagon, reiselivsbiten og Devold, og skiftet navn til dagens navn, Flakk Gruppen.

I 2007 etablerte Knut Flakk selskapet Nord Helikopter som en del av reiselivssatsingen, men som senere har utviklet seg til å bli et selskap innen flere ulike områder. I 2020 ble Hexagon Purus skilt ut av Hexagon Composites, som et nullutslipp-selskap, og samme år ble Norwegian Hydrogen etablert.

Per dags dato har Flakk Gruppen 900 ansatte og driver virksomhet i åtte forskjellige land innen mange forskjellige forretningsområder. Omsetningen de siste 6–7 årene har også tredoblet seg.

– Siden 2006 har vi hatt det man kaller en trippel bunnlinje. Vi vil selvfølgelig levere overskudd («profit»), men vi ønsker også å levere på «people» og «planet». Det innebærer å bidra til en positiv utvikling , både miljømessig og i forhold til samfunnet vi er en del av. Å bidra til samfunnsutvikling og et bedre klima og miljø, er helt grunnleggende for oss, i tillegg til det å tjene penger, forklarer Knut Flakk.

Hele familien Flakk er engasjert i Flakk Gruppen i dag. Fra venstre: Erika Flakk, Knut Flakk, Line Flakk og Maria Flakk. Foto: Thomas Eckhoff

Fremover ser det også lyst ut for Flakk Gruppen. Knut selv har ikke tenkt å gi seg med det første, mens døtrene Maria og Erika allerede er godt innlemmet i familieselskapet. Erika holder mest på med det som skjer innen reiseliv, mens Maria er involvert i tekstildelen og Devold. I tillegg jobber kona Line aktivt innenfor det kreative og jobber mye inn mot hotelldelen av Flakk Gruppen.

– Det er veldig kjekt at hele familien er engasjert. Man kan ikke ta for gitt at neste generasjon ønsker å ta del i familiebedriften, men både Erika og Maria har en interesse for konsernet og har lyst til å være med å utvikle det videre. Jeg har gitt dem friheten til å velge, så det er ekstra artig at interessen deres har kommet naturlig, smiler Knut.

– Hvordan har det vært for deg å være med på reisen, og hvordan tror du framtidsutsiktene til Flakk Gruppen ser ut?

– For meg har det vært veldig gøy og en spennende reise. Jeg trives godt med variasjon, samt å jobbe med ulike problemstillinger og bransjer. Jeg har hatt det kjempegøy og har det fortsatt, understreker han.

– Fremover har vi jo ambisjoner om å nå 100 år, ler Knut. – Jeg er overbevist om at konsernet kommer til å utvikle seg videre til å bli enda mer omfattende enn det er i dag. Vi har et godt utgangspunkt for videre vekst, og jeg tror man kommer til å se at vi vokser på flere områder, spår eier av Flakk Gruppen, Knut Flakk.