Sammenligna med 2021 var det 86 prosent flere passasjerer i fjor som reiste over Ålesund lufthavn – Vigra. Men 2021 var et koronaår, og går vi tilbake til 2019, viser tallene en nedgang i antall passasjerer på 20 prosent. Til sammen var det 916 000 passasjerer innom Ålesund lufthavn i 2022.

Dersom man ser på tallene for desember måned, var det 31 prosent flere passasjerer i 2022 enn i 2021, men 11 prosent færre enn i 2019.

Til tross for nedgang i passasjertallet, gikk det flere flygninger til og fra Vigra i 2022 enn i 2019: I 2022 var det drøyt 17 000 landinger og avganger, noe som var en svak økning på 1,6 prosent fra 2019. For desember måned var økningen betydelig større: 1235 landinger og avganger i årets siste måned i fjor, var 11 prosent flere enn i 2019.