Lars Aaker (37) er utdannet ved NTNU i Trondheim. Han har tidligere jobbet ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i Trondheim, DPS poliklinikk Ålesund og har drevet som privatpraktiserende psykolog.

Han tilbyr individualterapi for voksne over18 år.