Kristaps er en selvstendig, ansvarlig og dedikert IT prosjektleder som har ledet både små og store prosjekter. Han kommer nå fra en stilling som prosjektleder i Telia Norge AS og har tidligere også vært ansatt i Huawei Technologies Norway. Kristaps er nytenkende og opptatt av fremtidens bærekraftige teknologier og er vel langt på vei en IT «nerd». Kristaps er opprinnelig fra Latvia, men bor nå på Hessa med kone og barn. Han er for øvrig en meget habil fjellklatrer og på fritiden er han ofte å finne i klatrevegger her i Nord-vest, skriver de videre.