Det er fire kvinner som selv har utenlandsk bakgrunn, som står bak Sunnmøre International Business Network (SIBN). Bakgrunnen var at de alle var velutdanna, kompetente og ressurssterke, men likevel hadde slitt med å finne relevant arbeid.

Faller mellom to stoler

– Problemet er at et er en del personer med utenlandsk bakgrunn som har så mye kompetanse at NAV ikke vil helpe dem, samtidig som arbeidsgiverne ikke våger å satse på dem, sier Natalia Øvstegård, som er styreleder i SIBN.

Formålet til SIBN, som er organisert som en frivillig organisasjon, er å holde ulike arrangementer og hjelpe innvandrere med å finne sin egen vei i arbeidslivet. Det kan enten være ved å få seg en relevant jobb eller ved å starte egen bedrift. Organisasjonen ble stifta i fjor og har fått støtte både av Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, opplyser Øvstegård.

– Vi skal være en slags bro mellom kompetente innvandrere og næringslivet, bygge nettverk og åpne dører, sier hun.

Medlemstreff og kompetansedatabase

Siden oppstarten i fjor har SIBN fått litt over 20 medlemmer, og potensialet er selvsagt langt større. Øvstegård forteller at de blant anna har arrangert flere medlemstreff og bygget opp en database der de blant anna registrerer medlemmenes kompetanse og kvalifikasjoner.

– Neste treff blir en karriere-talk 4. mai på Pir, der det blant anna kommer folk fra Globale Sandefjord, en organisasjon som gjør omtrent det samme som oss og som samarbeider mbåde med næringslivet, frivilligheten, kommunen og fylkeskommunen. Hovedtemaet denne dagen blir hvordan man kan finne arbeidsgivere, sier Natalia Øvstegård.

Videre planlegges det et sommertreff med bedriftsbesøk, og til høsten skal det arrangeres workshop og foredrag over to dager.